300g
Sản phẩm chế biến
Chả mực

CHẢ MỰC ĐÔNG LẠNH

Grilled chopped squid

1
0 đ

Đông lạnh


Thông tin sản phẩm

Thành phần : Mực nang (68%), thành phần khác ( bột năng, đường, hành, dầu ăn, bắp, ớt chuông và một số gia vị khác) (32%)

Ingredients : cuttlefish (68%), other ingredients ( tapioca starch, sugar, scallion, cooking oil, corn, bell pepper, other spices) (32%)


Bảo quản : ở nhiệt độ -18°C hoặc ngăn đông tủ lạnh

Preservation : at temperature -18°C or refrigerator freezer


Hướng dẫn sử dụng : Không cần rã đông, thích hợp chiên, áp chảo, hấp hoặc nhúng lẩu tùy thích

Cooking intructions : Do not defrost, fry, pan-fried, steam or hot pot