image
Thời hạn: 12/06-30/07/2023
HAPPY LUNCH - HOÀNG TÂM EXPRESS FOOD

LỰA CHỌN PHỦ PHÊ - MÓN TRƯA NO NÊ

image
Thời hạn: 10-25/08/2023
CÙNG ISSHIN TẠM BIỆT MÙA HÈ

image
Thời hạn: 01-30/06/2023
BỮA TRƯA CHUẨN NHẬT

𝐈𝐒𝐒𝐇𝐈𝐍 𝐈𝐙𝐀𝐊𝐀𝐘𝐀 MỜI BẠN "BỮA TRƯA CHUẨN NHẬT" SIÊU XỊN