Đăng ký đối tác
Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi mẫu hợp đồng hợp tác thông qua email bạn đăng ký ở trên trong vòng 7 ngày làm việc.

Được đầu tư và sở hữu hợp pháp bởi thương hiệu Hoang Tam Japanese Cuisine. Hỗ trợ với chính sách toàn diện để phục vụ cho việc kinh doanh.


Thực hiện theo phương thức kinh doanh thống nhất, được Hoàng Tâm cung cấp, tư vấn, đào tạo và sửa đổi tùy từng thời điểm.


Hoàng Tâm - một thương hiệu kinh doanh dạng chuỗi tiện ích đang được phát triển rộng rãi không ngừng


Mong muốn mang đến cho bạn sự lựa chọn kinh doanh an toàn, tiết kiệm chi phí, linh hoạt cải tiến và chính sách hỗ trợ khách hàng toàn diện. Hoàng Tâm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ đầu đến cuối quy trình với công nghệ đến từ Nhật Bản.